Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Autoryzowani doradcy

Autoryzowany doradca:

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 20 BA
52-315 Wrocław

www.blueoak.pl