Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Animatorzy rynku

Animator rynku Newconnect i Catalyst:

Dom Maklerski BDM S.A. 

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała  

www.bdm.com.pl